BLADMUZIEK (56)
eerste kwartaal 2018
door Pieter Kuijper


Ik wens al mijn lezers een heel gelukkig nieuw jaar toe, zo schrijft uw correspondent hartgrondig. Dit keer voor 2018, dat het u privé en in de dammerij maar weer veel goeds moge brengen. Wat betreft de damproblematiek ga ik kalmpjes aan van start, een aflevering met een pretentieloos thema: witte schijfslag achterwaarts over één zwart stuk, vanaf een veld aan de zijrand.

Van alle zeven mogelijkheden (het zijn er vier aan de linker en drie aan de rechter bordhelft) krijgt u twee voorbeelden te zien, steeds ééntje met en één zonder motiefspel. En mocht er volk onder het lezerspubliek rondlopen dat zelf wil proberen om ook een serietje op dit thema in elkaar te flansen, voor dezulken heb ik een ondersteunend woord vooraf. Mocht u (geheel in lijn met mijn ervaringen) het produceren van direct slagwerk een best wel lastig karwei vinden, laat u daardoor toch vooral niet uit het veld slaan, want motiefbewerkingen schud een mens zo uit de losse mouw.

Eerst de zeven bewerkingen die aflopen met een directe patsboem, slaandeweg

http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/56/18Q1_01.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/56/18Q1_02.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/56/18Q1_03.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/56/18Q1_04.PDN
1 06x17 rechtstreeks 2 16x27 rechtstreeks 3 26x37 rechtstreeks 4 36x47 rechtstreeks
1. 16-11(21x32),48-42(37x48),47-41(36x47),11-06(47x29),44-40(45x34),39x10(48x11),25x03(05x14),03x07(02x11),06x17
Wit ziet de zwarte dam graag naar veld 11 slaan, zo houden we het immers scherp. Het markante in dit probleem is dat je de themaslag niet ziet aankomen, schijf 6 komt vanaf 16 aangewandeld richting damlijn, maar gaat dan toch maar weer achteruit.

2. 46-41(36x47),37-31(46x49),20-15(49x21),15x04(18x29),04x02(26x37),02x17(12x21),16x27.
Coöperatief vanwege de scherpe ontknoping maakt zwart bijtijds de slag (18x29) in de hoop dat ie zijn overlevingskansen bevordert, maar tevergeefs. Het probleem is een toepassing van de spelregel ‘pas na de slag oprapen’.

3. 34-30(25x34),39x30(28x48),16-11(14x34),11x02(48x31),02x37(31x42),41-37(42x31),26x37
Ter verrijking van het meerslag effect doet zwart eerst (28x48) en dan pas (14x34). De grap is dat de witte dam zich, na het slaan over de schijven 13,34,22,12,9 en 23, op 37 bewust laat ringeloren voor het hogere ideaal.

4. 16-11(15x44),50x28(07x27),31x42(23x32),42-37(32x41),36x47
Eigenlijk een éénzetter, verder commentaar is overbodig

http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/56/18Q1_05.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/56/18Q1_06.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/56/18Q1_07.PDN
5 15x24 rechtstreeks 6 25x34 rechtstreeks 7 35x44 rechtstreeks
5. 37-31(26x28),34-29(45x14),29-23(36x47),23x03(19x30 ),03x24(47x20),15x24
Wit start strooiend en loodst vervolgens de zwarte avantgardist terug naar de eigen gelederen. Schijf 33 doet het echte werk. Mocht iemand zwart op de vierde zet met zijn dam willen laten slaan, dan stuit dat op vakidiote bezwaren omdat wit voor zijn eindhalte dan keuze heeft uit de velden 19 en 24.

6. 16-11(12x21),22-18(13x33),32-27(21x32),42-38(33x42),48x28(39x48),11-07(48x26),07-02(23x32),02x42(26x48), 45x34(48x30),25x34
Schijf 16 kan dankzij slim temporiseren ongehinderd een stevig tippeltje naar de damlijn maken, met één veeg (in de nog niet zo gemakkelijk met het ongewapende oog te ontwaren slagorde 8,19,34,32,9,10 en 29) neemt de promovendus daarvandaan zeven zwarte houtjes op de hak, waarna de schijven 45 en 25 de laatste restjes mogen oppeuzelen.

7. 47-41(36x47),16-11(47x49),11x02(49x16),02x03(25x34),03x43(16x49),50-44(49x40),35x44
Met een voorspelbare plakker op 11 en daarna een twee sporentraject. In de door de computer afgespeelde variant slaat de witte dam zijn zelfverloochenende slag in twee etappes via de velden 3 en 43; mocht zwart voor ie met zijn dam slaat de schijfslag (25x34) prefereren dan biedt dat geen soelaas, wit slaat 2x39 en offert zijn dam dan met de schuif 39-43, ook aardig. Het witte damschuifoffer 39-43 is iets bijzonders, voorzover ik kon nagaan komt het slechts één keer voor in de geschiedenis van de damproblematiek.

En dan het zevental waar serieus motiefspel aan te pas komt.

http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/56/18Q1_08.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/56/18Q1_09.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/56/18Q1_10.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/56/18Q1_11.PDN
8 6x17 na afspel 9 16x27 na afspel 10 26x37 na afspel 11 36x47 na afspel
8. 35-30(15x35),23-18(29x49),18x07(02x11),21x14(49x21),26x06(35-40),14-09(16-21),09-03(40-44),50x39(45-50), 03x26(50x28),26-17(28x11),06x17
Tegelijk toehappen op 18 snijdt geen hout, en dus begint wit liever met een voor de doe het zelf oplosser onverwachte actie. Het afspel, met meerdere scherpe varianten, zal voor een doorgewinterde partijspeler geen raadselen bevatten, al zal die wellicht onmiddellijk met schijf 16 aan de wandel gaan. Wegens het thema van vandaag speelt ‘oerterp’ de finale af met het extra weggevertje (16-21) maar het kan natuurlijk even acceptabel zonder.

9. 44-40(35x24),34-29(36x38),29x07(01x12),06-01(03-09),01x03(17-21),03x26(38-43),26-48(43-49),48-31(49-40), 50-44(40x49),31-27(49x21),16x27
Als gevolg van de klemzet in de rug 06-01 moet zwart door roeien en ruiten om op dam te komen. Ook al zal hij later het loodje leggen, het moment van glorie is gegund aan de witte dam bij het pareren van zwart zijn ontsnappingspoging (17-21).

10. 25-20(35x33),20x09(04x13),15x04(33-39),04x02(39x48),02x37(48x30),49-43(30x48),31-26(48x31),26x37
Diverse motiefprobleempjes zijn vandaag gebaseerd op de truc 15x04 en zwart mag iets bedenken. Zo geschiedt het ook in dit kwa slagproblematiek uiterst slome dingetje, waar zwart voor een poging om zijn vege hachje te redden denkt zich te kunnen bedienen van de tussenloop (33-39). Een kansloos verweer.

11. 38-33(27x29),31x11(35x33),48-43(07x16),25-20(14x25),34-30(25x34),43-39(34x43),49x07(02x11),37-31(26x37), 41x14(03-09),14x12(11-17),12x21(16x27),46-41(27-32),41-37(32x41),36x47
Een wat robuuster exemplaar; de diagramstand komt het ware partijdammersleven nabij en bevat, ook al duurt het tien zetten, geen bijsterbaarlijk ingewikkeld combinatiespel; en ook de eindfase is een sinecure. Waaghalzen onder mijn lezers mogen dit probleem behandelen als oefenstof voor het ongewapende oog.

http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/56/18Q1_12.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/56/18Q1_13.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/56/18Q1_14.PDN
12 15x24 na afspel 13 25x34 na afspel 14 35x44 na afspel
12. 34-30(35x13),18x09(17x19),25-20(04x13),15x04(11-17),04x02(26-31),02x24(31-36),24-47(32-38),47x24(36x47),20-15(47x20),15x24
Wederom zo’n beknelling waar zwart respons op dient te vinden, nu met een witte dam vanaf veld 4 de dolk in de rug stekend. En net als bij dia 9 doet zwart, als ie zijn lijdensemmer wil rekken, er slim aan om extra hout te timberen, (11-17): vanonderen!
Als beloning voor zijn vrijgeveigheid mag ie het witte perspectief benarren, zij het slechts ogenschijnlijk want de onvermijdelijke dam op 47 blijkt een tandenloze kribbebijter.

13. 22-18(34x32),18x07(08-12),07x09(03x14),30-24(19x30),35x24(21-27),24-20(27-31),20x09(04x13),15x04(32-37), 04x36(37x48),36-18(48-37),47-42(37x48),18-34(48x30),25x34
Wit plakt zich er doorheen, maar zwart laat zich die doorbraak niet welgevallen; spel dat ons brengt tot een hinderlaag motiefje waarin, dank dank!, zwart de scherpe variant uitkiest met de achterloop 32-37 (de plakker 31-37 is van minder allooi vanwege bijoplosbaarheid want de witte dam kan kiezen uit slaan naar 38 of 49).

14. 22-18(34x21),18x09(04x13),15x04(30-34),04x02(34-40),02x30(40x49),30-39(49-21),48-43(21x49),39-44(49x40),35x44
Zwart wordt genoopt tot gulheid om uit de piepzak te klauteren, maar belandt dan in net zo’n soort hinderlaag als bij dia 13.