BLADMUZIEK (60)
Tweede kwartaal 2019
door Pieter Kuijper


Aan de beurt zijn deze keer bewerkingen van voltooide diagonale oppositie op de vier locaties van het zuidelijk halfrond, en dan gaat het dus om de schijvenslotstandjes (met zwart aan zet) z25/w34, z26/w37, z35/w44 en z36/w47. Ik laat u op de nummers 5 tot en met 8 van elke eindstand twee aangeklede plaatjes zien; in de a-tjes wordt het doel bereikt als direct resultaat van slagcombinatiespel, en de b-tjes tonen uitkomsten van motiefspel. De negende prent komt met iets bijzonders op de proppen.

http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/60/19Q2_01.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/60/19Q2_02.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/60/19Q2_03.PDN
5a 25/34 rechtstreeks 5b 25/34 motief 6a 26/37 rechtstreeks


5a 43-38(37x39) 26-21(24x42) 35x04(16x27) 47x38(36x47) 04-13(47x12) 13x34(12x40) 45x34
Hier komt de zwarte dam in de pendelbus op de hoge triktrak. Wit krijgt hem zo ver door een damplak, een schaars toegepaste maar altijd aardige surprise.
5b 37-31(27x36) 47-41(36x47) 29-24(47x35) 24x04(18x29) 04x40(35x44) 49x40(30-35) 40-34(35-40) 43-39(40x29) 39-34(29x40) 45x34
Lekker standje om met blote handen te proberen. De plakker 29-24 zal weinigen verrassen maar is wel rijk aan meerslageffect. Dat het tussenlopertje in de slotfase een nieuw idee is wil er bij mij niet in, toch bleven mijn naspeuringen bleven vruchteloos.
6a 40-34(29x49) 33-29(24x44) 35x02(49x16) 02-35(36x27) 35x21(16x41) 46x37
Zwart kan met zijn dam in plaats van naar 16 naar veld 21 slaan maar wordt ook dan getrakteerd op een nederlaag: wit schuift 02-16 en raapt na (36x27) 37-32(27x38) zwarts zieltogende resten vol mededogen op

http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/60/19Q2_04.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/60/19Q2_05.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/60/19Q2_06.PDN
6b 26/37 motief 7a 35/44 rechtstreeks 7b 35/44 motief
6b 43-38(39x30) 26-21(17x26) 32-28(41x43) 28x19(24x13) 35x04(43-48) 04x31(48x19) 31-37(19x41) 46x37
En alweer een dakloze zwerver op 41, maar nu huppelt ie mee, sterker nog: hij is de primus ballerinus van de danse macabre. De clou van de vertoning is natuurlijk de witte damslag naar veld 31, vermoedelijk een nieuwtje.
7a 40-35(32x41) 42-37(41x32) 43-38(32x34) 35-30(34x25) 44-39(33x44) 24x33(28x39) 19x08(03x12) 14x03(25x14) 03x40(44x35) 49-44
Van de bijna veertig door TD opgelepelde bewerkingen van de 35/44 oppositie eindigt tweederde deel op het door auteurs kennelijk als aantrekkelijk beschouwde systeem (44x35 over een witte dam, die vrijwillig en met ware doodsverachting zojuist naar veld 40 heeft geslagen) en dan 49-44 oppositie. René Ancion was de eerste die het zo deed, sla Le Grognard van 3 juli 1938 er maar op na. Vandaag een serieuze toevoeging aan de bulk omdat ik, in afwijking van de rest van de stapel, wit zijn dam laat komen aanslaan vanaf veld 3; zwart is er tijdens het de diagramstand introducerende voorspel (22-27) 45-40(36x27) door zijn gretige hebzucht lelijk ingeluisd. Zwart die (44x35) over een schijf slaat, die gedachte bleef tot nu toe onontgonnen; een bijzonder lastige opgave maar het lukte me er eentje te fabriceren, een exclusiviteit die ik ooit ten doop zal gaan houden in De Problemist, wait and see.
7b 15-10(36x38) 10x08(03x12) 43x32(27x38) 16x07(01x12) 39-33(38x29) 11-06(30-35) 06-01(35x44) 01x40(44x35) 49-44
De motiefstand werd volgens de Turbo Dambase niet eerder werd aangekleed; aardig is, als zwart in plaats van zich te verweren met (30-35) er de voorkeur aan geeft om (30-34) te spelen, wit eveneens wint door 06-01, 01x40, 49-44 maar dan met als eindbeeld z34/w44, een verticale voltooide oppositie op het middenbord, zulke komen volgend jaar pas aan de beurt.

http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/60/19Q2_07.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/60/19Q2_08.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/60/19Q2_09.PDN
8a 36/47 rechtstreeks 8b 36/47 motief 9 15/24 keus zonder of met schuif
8a 29-23(22x42) 23x01(40x29) 01x40(45x34) 43-39(34x43) 49x47
Ik kwam deze ukkepuk niet in de archieven tegen. Dermate lichte kost dat niemand het eerder dorst op te dissen?
8b 16-11(40x20) 11x02(25x34) 02x04(18-22) 04x40(22x42) 50-44(45x34) 44-39(34x43) 49x47
Deze is, ondanks het materiële standsverschil, een stukje rijker dan zijn kleine broertje, schijf 45 staat niet op doorbraak en zwart baant zich eigenhandig een weg naar het bitterzoete einde; ondertussen laat wit zijn dam voor het goede doel onbekommerd instaan. Net zoals bij dia 8a is de heldenrol die schijf 36 speelt die van het meisjeloos/lichtmatroos, u weet het: functie of figurant is een onderwerp voor DP dit jaar.
9 Toegift.
Bij alle problemen die u tot nu te zien kreeg (met uitzondering van 7a) bereikte wit de slotoppositie met behulp van een slag. Maar het kan ook met een schuifzet, al is dat, blijkens het nog geen handjevol bewerkingen dat de Turbo Dambase optrommelt, wel een dekselse opgave. Ik reken de in de aanhef vermelde bastaardvorm (onvoltooide) oppositie dan wel harakiri (het voorbeeld was z 11/ w 21 of 22) pal naast de bordrand niet mee, dan is het een koud kunstje, maar overigens is het donders lastig om iets leuks te bedenken. Of dat met nummer 9 gelukt is, aan u de beoordeling. Hij gaat als volgt: 24-20 en nu twee varianten, de primitiefste doet het zonder schuif en zonder motief, maar de wat mij betreft hoofdgang heeft beide ‘extraatjes’ in huis.
a (15x24) 29x20(25x14) 28-22(17x30) 26x10(4x15) 35x24 met kraak noch smaak
b (25x14) 28-22(17x30) 26x10(04-09) 35x24(15x04) 24-19(09-14) 19x10(04x15) 29-24 schuif naar diagonale oppositie
Over de slappe driegever 28-22 doen we het zwijgen toe, merk liever op dat schijf 15 een wel heel speelse paso doble maakt.