BLADMUZIEK (62)
Vierder kwartaal 2019
door Pieter Kuijper
Opposities (hoofdstuk 5)

Verticale voltooide oppositie, daar gaan we vandaag mee verder; slotstanden van één tegen één schijf met zwart aan zet, mocht die aandrang gevoelen tot zelfkwelling door zijn reglementaire schuifplicht te vervullen dan wordt zijn laatste bezit bij de eerstkomende beweging stante pede opgepeuzeld door een witte schijf die hem recht voor zijn raap de weg verspert. In de vorige aflevering van deze rubriek maakte ik een begin met de behandeling van de voltooide verticale oppositie met een reeks voorbeelden aan de zwarte basis. Op het laatste diagram pleegde ik destijds een wipje naar de onderkant van het bord, en toonde de meest linkse variant aan de witte basis; vandaag gaan we daar verder. Aan de zuidzijde van het bord zijn er vier mogelijkheden voor zo’n voltooide verticale oppositie slotstand: z36/w46, z37/w47, z38/w48 en z39/w49. En net als de vorige keer is er één kolom afvallig: de rechtse met z.a.z. 40/w50, immers die is niet tot de bodem van de lijdensemmer uitgespeeld (en indien wel dan legt de verkeerde partij het loodje, zoals dat trouwens wel vaker voorkomt bij onvoltooide symfoniën). Ook in de rubriek van vandaag is er weer plaats voor exact negen dia’s, ik heb er acht nodig en gebruik de vrijplaats voor een dubieus extraatje: op 9b een lekker ding als motiefbewerking middenonder, helaas is het besmet met een paar bijoplossingen. U begrijpt dat ik af en toe baal van de Scherpe Regels, en ik ben vast de enige niet.

http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/62/19Q4_01.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/62/19Q4_02.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/62/19Q4_03.PDN
5a2 36/46 rechtstreeks 5b 36/46 motief 6a 37/43 rechtstreeks


5a2 16-11(38x49) 29-23(49x45) 23x23(45x16) 27x09(16x04) 31-27(04x31) 26x46
De zwarte dam krijgt een ongewenste wereldreis voor zijn kiezen: 48x45x16x04x31; een trip die volgens mijn inlichtingendienst nog nimmer eerder op het dambord werd gemaakt.
5b 22-17(33x11) 16x09(04x13) 15x04(39-43) 04x40(43x41) 49-43(35x44) 43-39(44x33) 42-38(33x42) 48x46
De reddingspoging door de inprik geeft zwart geen baat want wit doet geniepig met zijn dam. Weglopen met 49-43 is de jus.
6a 24-19(35x42) 19x10(17x37) 10-04(40x29) 04x40(45x34) 43-39(34x43) 49x47
Met een gewiekste capriool (schuiven+slaan+schuiven) weet wit vanaf veld 24 op dam te komen. Na het ophalen van de belastinggelden (wat je ook brandschatten mag noemen) levert de grootvorst zijn kroon weer in, grootmoedig maar niet heus.

http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/62/19Q4_04.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/62/19Q4_05.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/62/19Q4_06.PDN
6b 37/47 motief 7a 38/48 rechtstreeks 7b 38/48 motief
6b 32-27(17-22) 28x17(12x32) 23x03(32-37) 03x20(15x42) 35-30(25x34) 43-39(34x43) 49x47
Dwangproblematiek. Wit kan zijn materiële voorsprong (nipt) niet verzilveren door te beginnen met de achterwaartse ruil 35-30, zo stellen mijn digitale adviseurs mij gerust; een mazzeltje. De zelfoplossers hebben aan dit ding best wel een klein kluifje.
7a 44-39(33x35) 32-28(23x43) 34x01(36x38) 01-40(35x44) 50x48
Problemen maken is niet zo moeilijk, dit had je zelf ook kunnen bedenken, misschien was schijf 44 dan terecht gekomen op 43, maar de meer door de wol geverfde jongens zetten hem op rechts om oplossers in de luren te leggen; dat volk is immers onbedwingbaar geneigd om naar de meerslagbeginzet 32-28 te grijpen, een keuze waarmee evenwel geen hout valt te snijden.
7b 26-21(31x33) 21x01(33-38) 01x40(45x43) 44-40(35x44) 50x48
Dit gevalletje is een beetje gegapt (ik hoor liever de term gekloond) van de Londense problemist Aart Miedema, die het in 1956 rechtsonder vergelijkbaar deed, slechts de tempozet 33-38 is een (waardevolle) toevoeging aan de oude koek van weleer.

http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/62/19Q4_07.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/62/19Q4_08.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/62/19Q4_09.PDN
8a 39/49 rechtstreeks 8b 39/49 motief 9=7b2 38/48 motief
8a 16-11(26x39) 11x02(13x31) 02x15 (33x42) 15x38(42x33) 41-37(31x42) 47x49
We gaan uit de startblokken met een ruige meerslagvertoning. En ook al ligt een deel van de prooi van meet af aan al in de voederbak, van de ontknoping (15x38 !) staat de argeloze toeschouwer toch wel even te kijken.
8b 39-33(17-21) 16x27(22x31) 33-29(24x33) 35x22(33-39) 22-17(12x21) 32-27(21x43) 42-37(31x42) 47x49
Ik vraag vergeving van zonde, want deze aan de wedstrijdpraktijk gerelateerde opgave moet het doen met een lichte handicap.
In plaats van 22-17 kan wit de bal ook over rechts spelen met resultaat idem: 22-18(12x23) 32-28(23x43) 42-37(31x42) 47x49.
De zaak is onverbeterlijk, maar in de prullenbak dat vind ik te eerloos. Afschaffen dan maar, dat verbod op bijoplosbaarheid?
9=7b2 37-32(27x40) 22-17(26x46) 17x08(46x23) 29x20(40x38) 20-15(02x13) 15x04(16-21) 04x02(19-24) 02x30(35x43) 45-40(35x44) 50x48
Wie wil mag dit een briljant noemen, maar dan is het er wel eentje met slijpfouten op diverse plekken. Zo is in plaats van 20-15 ook de schuif naar dam 08-03 en dan slaan naar 42 of 47 zat voor winst, en eerder al kan wit in plaats van naar veld 8 te slaan ook kansrijk naar 6. Als je deze bittere ellende niet wilt proeven eis dan nu met mij: afschaffen, dat verbod op bijoplosbaarheid

Pieter