BLADMUZIEK (70)
Zomer 2021
door Pieter Kuijper
Winkelrestanten op de via 3-26

Vandaag vervolg ik de afbouw van mijn stapel bewerkingsrestanten met spul op de één na kortste via; een witte dam heerst in zijn uppie over de diagonaal 3-26. Voor de hand in hand opgestelde zwarte schijven zijn er drie posities daarachter beschikbaar, te weten de velden 2+7 als de witte dam op 3 staat, de velden 11+16 met de witte dam op 26, en als we de zwarte schijven (aan zet) loslaten op de velden 7+11 (mijns zinziens de leukste locatie) dan kan de witte dam op de viagonaal bovenin terecht, op de velden 3 of 8, maar ook onderin op de velden 21 of 26. In de 2+7 opstelling pleegt zwart zijn harakiri met 02-08, met de schijven op 11+16 doet ie zich met 16-21 de das om, de witte dam finisht solitair winnend op respectievelijk veld 1 en veld 6. Ook met de zwarte schijven allebei los bereikt wit na zwarts tweegever zijn eindbestemming op veld 1 (komend van boven) of op veld 6 (van onderen) in trieste eenzaamheid.
Van al deze mogelijkheden wil ik één bewerking zonder en eentje met motiefspel aanbieden maar dan heb ik meer diagrammen nodig dan de webmaster me per editie van Bladmuziek wenst te vergunnen; gelukkig is de stand z7,11/wD21 onbewerkbaar gebleken zonder de in de branche gebruikelijke bouwvoorschriften te schenden, dat beperkt het overtal. En de lezers zwijnden, want ik trof Jacco dermate genereus gestemd dat hiij me clementie verleende voor het feit dat het toegestane vangstquotum licht wordt overschreden. Tien plaatjes dit keer, daar komen ze.


http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/70/21Z1_01.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/70/21Z1_02.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/70/21Z1_03.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/70/21Z1_04.PDN
1. z2,7/wD3 zonder 2. z2,7/wD3 met 3. z11,16/wD26 zonder 4. z11,16/wD26 met


1. 37-31(26x50) 16-11(06x28) 48-43(36x47) 43-39(50x33) 38x20(47x12) 35x04(15x24) 04x03
35x04 (maar ook naar 02) terwijl 15 wegens meerslag elders even moet wachten met naar 24 slaan is een vaak beproefde truc. Wts beginzet plaatst zwart voor een spectaculaire meerslagplicht. De via is een gladioolse omdat wit de kans op zelfmoord links, d.w.z. op veld 8, laat liggen.
2. 22-18(27x38) 19-14(12x34) 14x05(08x19) 05x25
en nu het harakiri weggeefspelletje (03-09) 25x03 enz. Pittoresk meerslagwerk in dit kleintje.
3. 25-20(14x34) 39x30(36x47) 28-23(47x49) 23x03(49x21) 03x26
Een probleempje dat zijn primeur louter te danken heeft aan de inmiddels verouderde koudwatervrees voor het harakiri genre.
4. 18-12(08x17) 23-19(14x23) 25x03(21-26) 28x19(17x37) 46-41(37x46) 03-14
en nu in doodsnood (26-31) 14-05(46x10) 05x26 Listig motiefspel, maar het mag zwart niet baten.


http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/70/21Z1_05.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/70/21Z1_06.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/70/21Z1_07.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/70/21Z1_08.PDN
5. z7,11/wD3 zonder 6. z7,11/wD3 met 7. z7,11/wD8 zonder 8. z7,11/wD8 met


5. 32-28(23x43) 29-23(ik kies 36x20 maar ‘t maakt niets uit) 25x05(18x40) 26-21(35x24) 21-17(12x21) 16x09(03x14) 05x03 En vooral niet de strooptocht 05x32x49x35x02 bezijden de via gladiola, je zult er maar instinken. Een interessante slotslag!
6. 37-32(26x48) 36-31(20x40) 45x34(48x26) 32-27(21x32) 28x37(17x19) 30-25(26x30) 35x04(12x23) 25-20(15x24) 04x03 en nu veelgeverij (16-21a) 03x26(02-08) 26x03 a. of nog vrijgeviger (11-17) 03x26(07-12) 26x03(16-21) 03x26(02-08) 26x03
Zwart krijgt met zijn dam het heen en weer. Zijn laatste vier stoffelijke restanten hebben harakirikeuze, in de hoofdvariant houden ze zich aan het weggeefproject van vandaag.
7. 27-21(16x40) 45x34(23x41) 34x03(26x48) 03x26(25x34) 46x37(48x31) 26x08
Opnieuw wordt de via gladiola bereikt door het noodlottige veld 02 te ontwijken, deze keer is 08 het uitverkoren veld van eer.
Er zijn diverse andere beginstanden met dezelfde ontleding denkbaar. Zo kan schijf 45 ook op veld 50, in dat geval loopt wit er op zijn tweede zet achter met 50-45. Zeg maar wat u aardiger vindt, ik onthoud me van een oordeel. Het procedé 03 slaat naar het zojuist door zwarts dampromotieslag verlaten veld 26 om vervolgens de vijandelijke promovendus te tuchtigen is boeiend maar niet vers. De oude matador Piet van Dijk (1919-1967) kwam er als eerste mee, een evergreen om na te spelen, ziehier de cijferstand, wit tien schijven:
30,31,32,34,37,38,39,42,46 en 49 en zwart ook tien schijven: 02,09,12,13,14,19,21,23,26 en 28. De afwikkeling is: 34-29(23x43 gewenst) 32x03(43x41) 03x17(26x48) 17x26(25x34) 46x37(48x31) 26x08(02x13) 49-43. Prachtig, dat 03x17x26 in twee etappes. In De Problemist van mei 1949 en Het Damspel van november 1958.
8. 29-23(36x49) 23x03(49x35) 37-32(27x38) 30-25(35x19) 25-20(14x25) 03x43
en nu vindt zwart alleen nog bevredigende zingeving door verder mee te werken: (06-11) 34-30(25x34) 43x08 en niet naar 02.
Hoe komt die zwarte daar op 36 hoor ik een jandoedel mopperen. Eigenlijk verdient die vraag geen beantwoording, maar ik ben mild en zeg: via (31-36) na 38x27 na (26-31) na 29-24 na (28-33), even simpel als onnozel.

http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/70/21Z1_09.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/70/21Z1_10.PDN
9. z7,11/wD26 zonder 10. z7,11/wD26 met


9. 15-10(23x43) 38x49(27x29) 16x27(05x14) 47-41(36x38) 49-43(38x40) 45x03(22x31) 03x26
Een voorspelbaar en geolied verloop; wie het van tevoren even met het blote oog probeerde kwam er met losse handen wel uit.
10. 28-22(26x50) 25-20(50x17) 27-21(17x48) 38-33(29x38) 20x18(12x23) 30-25(48x30) 35x02(45x34) 25-20(15x24) 02x03
en nu even weggeven (16-21a) 03x26 a. het ook anders harakiri (zonder schijvenkoppeltje) met (11-17) 03x26(16-21) 26x02
De diagramstand doet vermoeden dat zwart op weg is naar dam op veld 48, en ja hoor, maar om er te komen maakt ie wel een verrassende omweg.
De slome motiefstand met drie opgeborgen zwarte schijven en twee opties voor zwarte zelfdoding lijkt er eentje uit de oude doos, maar zoals vaker bij harakiri heeft (beweert TD) toch niemand zich er eerder aan te hebben gewaagd.

Dat was het voor vandaag. De volgende keer, wellicht in de nazomer, strijken we neer op de via 2/35, en, omdat het daar filerijden geblazen is, zal ik er om opstoppingen te voorkomen vermoedelijk twee rubrieken voor nodig hebben.
De groetjes.
Pieter