BLADMUZIEK (80)
Zomer 2023
door Pieter Kuijper
Witte schuifpromotie deel 3 Schuifelpromotie in enkel twee etappes (1)

Heel wat culturele en sportclubs worden geschraagd door één of meer hoekstenen waarop de organisatie bouwen kan. Voor onze damvereniging Purmerend ’66 is secretaris Dick Lust al decennia lang bij uitstek de solide ‘brick in the wall’.
Het wordt voor ‘Bladmuziek’ zo langzamerhand dan ook wel tijd om Dick een keer in een uitbindig zomerzonnetje te zetten. De verdienstelijkheden van deze rots in menige branding tellen velerlei hoogtepunten, en niet enkel achter het ruitenbord. Als damspeler is hij een geduchte doerak, zijn palmares in de clubonderlinge zijn terug te vinden onder het knopje ‘historie’. De piek dateert van het seizoen 1999-2000, bij de eeuwwisseling; een tweede plek in de eindstand (tussen de titelgrossiers Ramon Sakidin en Cor Benjamens), en daar kun je een handvol derde plaatsen in de loop van lange jaren aan toevoegen. Niet onze allersterkste dammer misschien, maar geducht! Over pieken gesproken: indrukwekkender nog is de hoogte waartoe klimmer Dick reikte bij zijn Nepalese avonturen, de diverse tochten in het Himalaya gebergte, waar op 8 km boven de (daar amper waarneembare) zeespiegel Sherpa Tenzing hem onderwees in het voetje voor voetje schuifelen, de omgang met ijle lucht en het aaien van sneeuwpanters en yeti’s. Wie zoiets aan wil kunnen moet jong aan buitenissigheid beginnen. En kijk, zie de foto hieronder.
Dick is (net als ik trouwens) een muziekfanaat van het eerste puber-uur. Je ziet hem hier op het plaatje met het Ierse fenomeen Van Morrison, de gevierde zanger waarvan hij destijds de Nederlandse fanclub leidde en die hij op een mooi moment mocht ontmoeten. Morrison staat sinds jaar en dag bekend als een knorrepot, maar het gezelschap van een goedaardige hollandse jongen maakte hem destijds kennelijk murw. Het bewijst de veelzijdigheid van onze kameraad Dick: zacht maken en met fluwelen discipline een club dragen, het zit er allebei in.

Dick 'the Brick' en Van 'the Man'
En nu naar het bord en de schijven.
Je hebt de voorbije twee afleveringen kunnen snuffelen aan constructies waarin wit in de loop van het combinatiespel naar dam gaat door een schuifzet met een schijf die in de fase die daaraan vooraf ging naar de voorlaatste lijn kwam geslagen. Alle mogelijkheden zijn de revue gepasseerd, zodat we op dat trucje ondertussen misschien wel een beetje zijn uitgekeken. Daarom nu iets anders. In Bladmuziek 78 maakte ik al gewag van een andere optie voor witte schuifpromotie: DE SCHUIFEL. Bij de schuifel bereikt wit niet alleen het promotieveld door een schuifzet, maar ook de voorlaatste lijn.
Er zijn twee soorten. a. De promovendus in spe staat in de probleemstand al klaar op zijn vertrekplek op de twee na laatste rij en start daarvandaan zijn geschuifel, of b. de schijf in kwestie heeft (en dat is natuurlijk een stuk rijker van inhoud) tijdens de slagafwikkeling al voorspel gepleegd en daarmee de twee na laatste rij slaande of schuivend bereikt.
Vandaag en de volgende keer besteed ik aandacht aan materiaal van het type a, wit staat bij aanvang al klaar op zijn post in de rij 11/15 en schuift tijdens de slagontleding naar dam. Wie verwacht dat dat een uit de kluiten gewassen portie simpele zieltjes oplevert komt een beetje bedrogen uit; voor het verzamelde schuifelpromotie materiaal kan men-in de reeks ‘Dammen-spel’ van Van der Stoep slechts terecht in twee deeltjes, de nummers 25 en 26. Kennelijk schudt een welwillende auteur het spul niet zomaar eventjes uit de mouw.
En dat bleek ook bij het doorspitten van mijn eigen hebben en houden, de voorraad nog ongepubliceerd was nogal beperkt en een frisse losse pols leverde eveneens amper nieuwe oogst op. En dus moest ik me zo af en toe behelpen met PK-tjes uit eerdere bron; wel heb ik getracht oude Bladmuziek te vermijden. Vandaag vertoon ik de eerste negen (van achttien) dia’s, de volgende keer meer; het tippeltochtje van de promovendus staat telken boven de probleemdiagrammen aangegeven. Over de tweeschuifswandeling naar dam vallen een paar dingen op te merken.
Om te beginnen: aangezien de actie plaats vindt tijdens de slagontleding zal wit gebruik moeten kunnen maken van twee vrije tempozetten. Het is een extraatje wanneer wit beide tempo’s eigenhandig creëert, als zwart in de aanvangsstand van de compositie dus nog niet op slag staat. Wie dat wil realiseren zal aan de bak moeten, want het zal niet al te licht lukken. Maar onmogelijk, nee, zie diagram 1.
Een ander aandachtspunt is de aard van de wandeling die de held van vandaag maakt. Promotieveld 1 kan worden bereikt vanaf 11 en 12, veld 2 vanaf 11,12 en 13, veld 3 vanaf 12,13 en 14, veld 4 vanaf 13,14 en 15 en veld 5 vanaf 14 en 15. Wanneer startveld en promotieveld in verschillende kolommen zijn gelegen vindt wits schuifeltocht plaats in een rechte lijn, zonder afslag. Zie weer dia 1 waarin de tippel naar links wordt gemaakt. Liggen de beide velden in dezelfde kolom dan wordt de wandeling afgelegd met of wel een slinger naar links of eentje naar rechts. In diagram 2 maakt schijf 13 een krul naar rechts, en in dia 3 zwalkt schijf 14 over links naar dam.

http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/80/23Q3_01.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/80/23Q3_02.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/80/23Q3_03.PDN
1. 14-10-04 2. 13-09-03 3. 14-09-04


1. 27-21 (36x49) 15-10 (49x24) 10-04 (23x32, want na 29x40 volgt 04-27) 34x23 (19x28) 21-17 (11x22) 04x01 (28-32) 01-29 (32-37) 29-47
2. 28-22 (25x43) 49x38 (17x39) 06x08 (03x12) 16-11 (07x16) 18x07 (01x12) 38-33 (39x28) 23x41 (14x34) 13-09 (36x47) 09-03 (47x20) 03x05 (15-20) 05-32 (20-24) 32-38 (24-30) 38-43 (30-35) 43-49 vork (16-21) 49x16 (35-40) 16-11
Black freedom linksonder, de een vindt het bezwaarlijk en de ander acht het een reden voor gejuich. De zwarte motiefschijf op veld 16 wordt gebracht en wit schuifelt, exceptioneel, naar dam op het in de beginstand nog door zwart bezette veld 03.
3. 14-09 (21x41) 24-20 (35x44) 09-04 (bijv. 40x29) 49x40 (45x34) 31-27 (25x14) 27-22 (18x27) 04x01 (34-39) 16x07 (02x11) 01-06 (harakiri 39-43/44) 01x48/50
Uit De Problemist van december 2016. Met zijn eerste zet treitert wit het noodlot, en dat voert ons naar kijkpunt drie.

En dat kijkpunt is de kwaliteit van de witte trip naar dam. Die kan gemaakt worden door vrije uitloop, zie de dia’s 4 t/m 6 waarin wit de overkant bereikt zonder hinder te ondervinden, onderweg is er geen enkele tegenstand(er) te bekennen. Maar voor probleemontwerpers met een beetje zelfrespect is het natuurlijk minstens zo leuk als wit het avontuur trotseert, een tijgersluipgang moet maken voor- of achterlangs gevaarlijke klippen. Bij de plaatjes hierboven doet wit het via de hindernisbaan, in de dia’s 1 en 3 passeert hij de klip van achteren; in diagram 2 wordt het baantje van tevoren vrij geveegd en bovendien is het veld waarop gepromoveerd gaat worden bij aanvang door zwart bezet (net zoals in dia 7) zodat er eerst ontruimd dient te worden. En de plaatjes 8 en 9 komen met passeerbewegingen voorlangs op de proppen.

http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/80/23Q3_04.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/80/23Q3_05.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/80/23Q3_06.PDN
4. 12-07-01 5. 12-07-02 6. 12-08-02


4. 12-07 (38x47) 07-01 (47x29) 39-34 (29x40) 01x09 (03x14) 45x34
5. 49-44 (43x41) 46x37 (40x49) 12-07 (49x16) 42-38 (33x31) 22x33 (29x38) 07-02 (16x07) 02x26 (35-40) 17-11 (06x17) 26x45 Uit Damnieuws Oostelijk West-Friesland van 12 maart 1983
6. 12-08 (28x37) 47-42 (37x48) 08-02 (48x30) 02x27 (45x34) 35x13 (09x18) 20x09 (04x13) 27-16 (18x27) 16x02 enz.
Met een spectaculaire rondreis (02x27-16x02) van de dam vanaf en terug naar zijn geboortegrond. In zo’n geval is er met de slome thema-wandeling wel te leven zonder al te veel verlies van eigenwaan.

We beëindigen deze aflevering met de drie mogelijke promotietrips vanaf veld 11 en daarna is het voor vandaag welletjes. Het spul dat resteert is te veel voor deze rubriek, ik houd de slapende patiënten in ruste met bestemming Bladmuziek 81.


http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/80/23Q3_07.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/80/23Q3_08.PDN
http://www.damclubpurmerend.nl/pdn/80/23Q3_09.PDN
7. 11-06-01 8. 11-07-01 9. 11-07-02


7. 34-30 (22x42) 47x38 (25x34) 46-41 (36x47) 45-40 (47x50) 40x18 (27x38) 11-06 (50x11) 16x07 (01x23) 06-01 (26x17) 01x24 (35-40) 24-33
8. 34-30 (25x23) 32-28 (12x43) 11-07 (36x18) 07-01 (23x32) 01x49 (16-21) 49x16 (06-11) 16x07 (02x11) 46-41
Met de begrijpelijke foutzet (7-12) die aan de diastand voorafging bespringt zwart de themaschijf met grijpgrage klauwen.
9. 11-07 (36x38) 25-20 (14x34) 07-02 (19x30) 02x23 (34-39) 23-07 (01x12) 06-01 (a harakiri 39-43/44) 01x48/49
Of, in plaats van bij a tegelijk de pijp aan Maarten te geven, nog even weglopen (12-17) 01-06 (harakiri 39-43/44) 06x48/50
Een keutel, dit dingetje, met toch wel iets opmerkelijks: als schijf wenst het witte themastuk op veld 7 de dans met de man met de zeis op 1 te ontspringen maar als dam gooit ie zich even later graag op dat veld te grabbel.

Pieter