Eindstand Kerstsneldammen 2011 na 8 rondjes Zwitsers
Cat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 AW + = - Pt WP SB Klr
1 Sijmen Hansen a 2. 0. 1. 2. .. 2. 2. 2. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 6 1 1 13 72 109 0
2 Dick Lust a 0. 2. 0. 2. 2. .. 2. .. .. .. .. 2. .. .. .. .. .. .. 8 6 0 2 12 72 96 2
3 Cor Benjamens a 2. 0. 2. 1. .. .. .. .. .. 2. 2. .. .. .. 2. .. 1. .. 8 5 2 1 12 68 99 0
4 Pieter Kuijper a 1. 2. 0. .. .. 0. .. 2. .. .. 2. 2. .. .. .. .. .. 2. 8 5 1 2 11 72 89 0
5 Ramon Sakidin a 0. 0. 1. .. .. 2. 1. .. 2. 2. .. .. .. .. .. 2. .. .. 8 4 2 2 10 75 79 -2
6 Gerrit Pleijzier a .. 0. .. .. .. .. .. 1. 0. .. 2. 2. 1. .. .. 2. 2. .. 8 4 2 2 10 58 60 0
7 Jan Hania a 0. .. .. 2. 0. .. 2. .. 0. 2. .. 1. .. 2. .. .. .. .. 8 4 1 3 9 72 75 0
8 Frans Kroese a 0. 0. .. .. 1. .. 0. .. .. .. 2. .. 2. .. 2. .. 2. .. 8 4 1 3 9 66 54 0
9 Bart van Geel a 0. .. .. 0. .. 1. .. .. 2. 2. .. .. .. 1. 1. .. 2. .. 8 3 3 2 9 64 58 0
10 Harry Klok b .. .. .. .. 0. 2. 2. .. 0. 0. .. .. 0. 2. .. .. .. 2. 8 4 0 4 8 62 58 0
11 Jan Bakels a .. .. 0. .. 0. .. 0. .. 0. 2. 1. .. 2. .. .. 2. .. .. 8 3 1 4 7 67 47 0
12 Jacco Kuiter a .. .. 0. 0. .. 0. .. 0. .. .. 1. 2. .. 2. .. .. .. 2. 8 3 1 4 7 66 41 0
13 Channy van Vemde a .. 0. .. 0. .. 0. 1. .. .. .. .. 0. 2. .. .. 2. .. 2. 8 3 1 4 7 64 39 0
14 Michel Slagter b .. .. .. .. .. 1. .. 0. .. 2. 0. .. 0. 0. .. .. 2. 2. 8 3 1 4 7 54 38 0
15 Martin de Vries b .. .. .. .. .. .. 0. .. 1. 0. .. 0. .. 2. 0. 2. .. 2. 8 3 1 4 7 53 39 2
16 Raoul Bruens b .. .. 0. .. .. .. .. 0. 1. .. .. .. .. .. 2. .. .. .. 5 2 1 2 5 37 23 -1
17 Frits van der Zee b .. .. .. .. 0. 0. .. .. .. .. 0. .. 0. .. 0. .. 2. 1. 8 2 1 5 5 47 9 0
18 Joop vd Ven b .. .. 1. .. .. 0. .. 0. 0. .. .. .. .. 0. .. .. 0. 0. 8 1 1 6 3 55 12 0
19 Jaap van der Kamp b .. .. .. 0. .. .. .. .. .. 0. .. 0. 0. 0. 0. .. 1. 2. 8 1 1 6 3 55 11 0
 
 
Wedstrijden: 77  Winstpartijen: 66  85.7%